Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Partner programu

Generálny partner programu Viac ako peniaze

Viac o nadácii: www.slsp.sk/nadacia

 

Junior Achievement Slovensko, n. o. (JA Slovensko) je stabilná profesionálna vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

Programy sú realizované metódou zážitkového vzdelávania (learning-by-doing), podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Programy mladých ľudí motivujú, ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnanosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. Viac informácií o organizácii JA Slovensko, n. o. nájdete na webovej stránke jaslovensko.sk