Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlášky

Do programu sa môžu pre šk. rok 2019/2020 prihlásiť už len učitelia, ktorí v minulosti úspešne absolvovali pre tento program vzdelávanie. Prihlášku je potrebné vyplniť do konca septembra 2019.

Prihlasovanie nových, nevyškolených učiteľov už nie je možné. Ak máte o program záujem, vyplňte tento formulár.
 

Prihláška do programu