Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Viac ako
peniaze

Kalendár

pre školský rok 2018/2019 (v priebežnej aktualizácii)

August 2018
 • 10. - 20. august       KIV:  Registrácia nových učiteľov do online učebnice (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 17. - 19. august       KIV:  Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov (19. turnus)
 • 19. august                KIV:  Začiatok modulu č. 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (koniec 16. decembra 2018)
 • 20. - 22. august       KIV:  Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov (20. turnus)
 • 24. august                Pracovné stretnutia učiteľov - začiatok prihlasovania  (do 11. septembra 2018) (www.viacakopeniaze.sk/pracovnestretnutie)
September 2018
 • 1. september           Registrácia žiakov do online učebnice - začiatok (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 1. september           KIV: Začiatok prihlasovania na vzdelávanie (21. turnus) (www.jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov)
 • 1. - 30. september   Súťaž JA Mediálny pohár - prihlasovanie do súťaže (www.jaslovensko.sk/medialnypohar)
 • 11. september         Pracovné stretnutia učiteľov - koniec prihlasovania (www.viacakopeniaze.sk/pracovnestretnutie)
 • 17. september         Pracovné stretnutie učiteľov v Bratislave
 • 18. september         Pracovné stretnutie učiteľov v Banskej Bystrici (predbežný termín)
 • 20. september         Pracovné stretnutie učiteľov v Košiciach
 • 24. september         Pracovné stretnutie učiteľov v Žiline
 • 25. september         KIV:  Náhradný termín záverečných pohovorov a prezentácií, Bratislava (predbežný termín)
 • 25. - 28. september   JA Mladý líder (www.jaslovensko.sk/jaml)
 • 30. september          Koniec prihlasovania učiteľov a škôl do programu
Október 2018
 • 1. - 12. október          Centrálne vstupné testovanie žiakov (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 1. október                   Súťaž JA Mediálny pohár - začiatok súťaže (koniec 30. mája 2019) (www.jaslovensko.sk/medialnypohar)
 • 8. október                   KIV: Koniec prihlasovania na vzdelávanie (21. turnus) (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 8. október                   Súťaž Innovation Camp - prihlasovanie (www.viacakopeniaze.sk/icvap)
 • 18. - 20. október        KIV: Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov (21. turnus)
November 2018
 • 7. november               Súťaž Innovation Camp, Bratislava
December 2018
 •  
Január 2019
 •  
Február 2019
 •  
Marec 2019
 •  
Apríl 2019
 •  
Máj 2019
 •  
Jún 2019
 •  
Júl 2019
 •  
August 2019
 •