Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlášky

 

Prihlasovanie do programu JA Viac ako peniaze je otvorené do 30. septembra 2018.

Učitelia, ktorí sa do programu prihlásia do 10. septembra 2018, budú pozvaní na jesenné pracovné stretnutia.

 

Ak ste v minulých školských rokoch absolvovali kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie k programu JA Viac ako peniaze (JA Finančná gramotnosť alebo Viac ako peniaze), prihláste sa do programu vyplnením tejto prihlášky.

Ak chcete vyučovať program JA Viac ako peniaze, no ešte ste neabsolvovali vyššie spomenuté vzdelávanie, prihláste sa najskôr na kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie JA Finančná gramotnosť. Následne, po akceptovaní Vašej prihlášky na vzdelávanie, vyplňte prihlášku do programu. Prihlášku na KIV/ vzdelávanie nájdete tu.

Informácie o kontinuálnom inovačnom vzdelávaní, resp. vzdelávaní JA Finančná gramotnosť k programu JA Viac ako peniaze si môžete prečítať tu.