Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu JA Viac ako peniaze

 

Ďakujeme, že ste sa v šk. roku 2018/2019 rozhodli realizovať na Vašej škole vzdelávací program JA Viac ako peniaze.

Ak ste v minulých školských rokoch absolvovali kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie k programu JA Viac ako peniaze (JA Finančná gramotnosť alebo Viac ako peniaze), prihláste sa do programu vyplnením tejto prihlášky.

Ak chcete vyučovať program JA Viac ako peniaze, no ešte ste neabsolvovali vyššie spomenuté vzdelávanie, prihláste sa najskôr na kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie JA Finančná gramotnosť. Následne, po akceptovaní Vašej prihlášky na vzdelávanie, vyplňte prihlášku do programu. Prihlášku na KIV/ vzdelávanie nájdete tu.

Informácie o kontinuálnom inovačnom vzdelávaní, resp. vzdelávaní JA Finančná gramotnosť k programu JA Viac ako peniaze si môžete prečítať tu.

 

Poznámka: V prípade, že máte problém so zobrazením prihlášky vo Vašom prehliadači (napr. Chrome, Mozilla Firefox a pod.), otvorte ju v inom prehliadači (napr. Edge, Explorer a pod.).