Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlášky

 
Prihlasovanie do programu JA Viac ako peniaze je otvorené do 15. októbra 2018.

 

Ak ste v minulých školských rokoch absolvovali kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie k programu JA Viac ako peniaze (JA Finančná gramotnosť alebo Viac ako peniaze), prihláste sa do programu vyplnením tejto prihlášky.

Ak chcete vyučovať program JA Viac ako peniaze, no ešte ste neabsolvovali vyššie spomenuté vzdelávanie, prihláste sa najskôr na kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie JA Finančná gramotnosť. Následne, po akceptovaní Vašej prihlášky na vzdelávanie, vyplňte prihlášku do programu. Prihlášku na KIV/ vzdelávanie nájdete tu.

Informácie o kontinuálnom inovačnom vzdelávaní, resp. vzdelávaní JA Finančná gramotnosť k programu JA Viac ako peniaze si môžete prečítať tu.