Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2018/2019

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali JA Učebnica ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia/JA Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu JA Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl do programu pre školský rok 2018/2019

(aktualizované: 18. 4. 2018 - 10:16)

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Ing. Tatiana Škodová, PhD. 2
2 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 3
3 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 3