Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2018/2019

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali JA Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia/JA Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu JA Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2018/2019

(aktualizované: 20. 6. 2018 - 13:10)

# Škola celý názov Učiteľ
1 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Ing. Tatiana Škodová, PhD.
2 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová
3 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková
4 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová
5 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová
6 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Bohuš Popík, MBA
7 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová
8 Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. Ľudmila Lengvarská
9 Košice, SOŠ automobilová, Moldavska cesta 2 Ing. Nikoleta Puchá, PhD.
10 Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika Ing. Dana Bednárová
11 Banská Štiavnica, Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12 Ing. Diana Kalnovičová
12 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová
13 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková
14 Šaľa, Spojená škola, Nivy 2 Ing. Mária Fintová
15 Sobrance, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12 Mgr. Mária Riabcová
16 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová
17 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková
18 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA
19 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková
20 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková
21 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová
22 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová
23 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Soňa Kúrňavová
24 Prešov, Hotelová akadémia, Baštová 32 Ing. Monika Tóthová
25 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoščiaková
26 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Mgr. Jaroslava Svrčková
27 Kysucké Nové Mesto, Spojená škola, Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová
28 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová
29 Čadca, Obchodná akadémia D. M. Janotu, 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková