Online učebnice

Kontakty

  • Technická podpora pre portál: vzdelavanie@jaslovensko.sk.
  • Ak máte otázky, týkajúce sa programu samotného, alebo obsahu učebnice kontaktujte manažéra daného programu.
  • V prípade, že potrebujete opätovne zaslať vaše prihlasovacie údaje, vyplňte tento formulár.
Technická podpora

vzdelavanie@jaslovensko.sk

 

Gréta Balátová

 

programová manažérka

Aplikovaná ekonómia

+421 948 243 004
balatova@jaslovensko.sk

Marián Beluško

programový manažér

Podnikanie v cestovnom ruchu

+421 911 268 884
belusko@jaslovensko.sk

Peter Kalčevský

programový manažér

Viac ako peniaze
Online učebnica ekonómie

+421 905 202 442
kalcevsky@jaslovensko.sk

Marián Paulus

programový manažér

Globálny etický program - Etika v podnikaní
Etika a podnikanie

+421 903 233 305
paulus@jaslovensko.sk