Prihláška do programu Viac ako peniaze

UPOZORNENIE!: Prihlášku školy do programu môžu vyplniť len učitelia, ktorí boli už pre program vyškolení, prípadne ich vzdelávanie aktuálne už prebieha.

Prihlášku môžu vyškolení učitelia vyplniť do 25. septembra 2016.

Pokiaľ máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomôcť, prosím, kontaktujte programového manažéra Petra Kalčevského e-mailom na kalcevsky@jaslovensko.sk, alebo telefonicky na číslo 0905 202 442.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou, sú povinné!

Záväzná prihláška pre základné a stredné školy, CVČ, DD do programu
VIAC AKO PENIAZE na šk. rok 2016/2017

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola). Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností umožní pedagogickému zamestnancovi a študentom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu: IBAN: SK41 1100 0000 0026 2876 9412

 

Poplatok za program

Program Viac ako peniaze je spoplatnený sumou 30,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet tried a zapojených učiteľov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

 

Ostatné podmienky a pravidlá prihlasovania, nájdete zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(nie skratku)

  

(napr. Stredná odborná škola)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón: Fax:
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod.

Názov zariadenia:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
Email:
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:   
Telefón (mobilný): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:

Jazykové znalosti:

(uveďte cudzí jazyk a jeho úroveň, ktorý ovládate)

slovom: písmom:
slovom: písmom:
 

Vyškolený učiteľ:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie vzdelávania v programe Viac ako peniaze.

Nevyškolený učiteľ - je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

           

Program budem v triede/triedach od šk. roku 2016/2017 realizovať realizovať ako:

 

Pred odoslaním, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom, počas doby realizácie programu.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 28.09.2016  17:18
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 48 hodín od jej odoslania počas pracovných dní. Informáciu o jej akceptovaní nájdete na stránke www.viacakopeniaze.sk.
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.