Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu JA Viac ako peniaze


Pokiaľ máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomôcť, prosím, kontaktujte programového riaditeľa Petra Kalčevského e-mailom na kalcevsky@jaslovensko.sk, alebo telefonicky na číslo 0905 202 442.

TIP pre vyplnenie: Ak sa chce zapojiť z vašej školy viac vyškolených učiteľov, prihlášku odporúčame vyplniť v jednom čase, za všetkých. Vyplnenú prihlášku odošlite, systém vám oznámi, že bola úspešne odoslaná, avšak vyplnené údaje v nej ostávajú. Teraz už len prepíšte údaje o učiteľovi na iného kolegu, ktorý môže program vyučovať a môžete ju opäť odoslať. Nemusíte tak už opäť vypĺňať zhodné údaje, napr. o škole.

 

UPOZORNENIE: Prihlášku môžu vyplniť iba učitelia, ktorí už boli pre program úspešne vyškolení. Prihlášky nových učiteľov, ktorí nespĺňajú uvedené, nebudú akceptované.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou, sú povinné!

Záväzná prihláška školy a učiteľa do programu
JA VIAC AKO PENIAZE na šk. rok 2017/2018

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola). Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností umožní pedagogickému zamestnancovi a študentom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu: IBAN: SK41 1100 0000 0026 2876 9412

 

Poplatok za program

Program JA Viac ako peniaze je spoplatnený sumou 30,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet tried a zapojených učiteľov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 

Ostatné podmienky a pravidlá prihlasovania, nájdete zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(nie skratku)

  

(napr. Stredná odborná škola)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón: Fax:
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod.

Názov zariadenia:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
Email:
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:   
Telefón (mobilný): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:

Jazykové znalosti:

(uveďte cudzí jazyk a jeho úroveň, ktorý ovládate)

slovom: písmom:
slovom: písmom:
 

Nevyškolený učiteľ - je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 

Vyškolený učiteľ:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie vzdelávania v programe  JA Viac ako peniaze.

 

 

 

 

 

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

           

Program budem v triede/triedach od šk. roku 2017/2018 realizovať realizovať ako:

 

 

Pred odoslaním, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom, počas doby realizácie programu, aj na vystavenie faktúry .

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 21.08.2017  19:40
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 48 hodín od jej odoslania počas pracovných dní. Informáciu o jej akceptovaní nájdete na stránke www.viacakopeniaze.sk.
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry, je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.