Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zapojené školy a pedagógovia 2018/2019

(v abecednom poradí podľa mesta/ obce)

 

Mesto / Obec Škola Adresa Učiteľ
Bánovce nad Bebravou Základná škola J. A. Komenského 1290/1 Mgr. Daniela Grmanová
Banská Bystrica Základná škola Radvanská 1 Mgr. Simona Magdaléna Bigasová
Banská Bystrica Základná škola Radvanská 1 Mgr. Katarína Gregorová
Banská Štiavnica Súkromná hotelová akadémia Drieňová 12 Ing. Diana Kalnovičová
Banská Štiavnica Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 9 Ing. Marta Kráľovičová
Beckov Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana č. 410 Mgr. Anna Čičalová
Bratislava Evanjelické lýceum Vranovská 2 Mgr. Eva Šallingová
Bratislava Gymnázium Grosslingová 18 RNDr. Pavla Ňuňuková
Bratislava Gymnázium Grosslingová 18 Mgr. Dana Gajdošová
Bratislava Gymnázium Metodova 2 RNDr. Soňa Puterková
Bratislava Gymnázium Ul. Ladislava Sáru 1 Ing. Mgr. Jana Budinská
Bratislava Gymnázium Ladislava Novomestského Tomášikova 2 Mgr. Jana Bartkovjaková
Bratislava Gymnázium Ladislava Novomestského Tomášikova 2 PaedDr. Ivan Bezák
Bratislava Gymnázium Ladislava Novomestského Tomášikova 2 Mgr. Ivor Dian
Bratislava Spojená škola Tokajícka 24 Ing. Agáta Danielovičová
Bratislava Spojená škola Tokajícka 24 Ing. Júlia Fekiačová
Bratislava Spojená škola Novohradská 3 Ing. Blanka Kolníková
Bratislava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Mgr. Angelika Bást
Bratislava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Mgr. Euridika Bertóková
Bratislava Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20 Mgr. Margaréta Ondrejková
Bratislava Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 RNDr. Magdaléna Hessková
Bratislava Slovenská technická univerzita Vazovova 5 doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Bratislava Slovenská technická univerzita Vazovova 5 Ing. Jana Plchová, PhD.
Čadca Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Ing. Erika Padychová
Čadca Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Ing. Zuzana Faťarová
Čadca Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Ing. Lenka Juračková
Čadca Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Ing. Anna Masláková
Čadca Základná škola Rázusova 2260 Zuzana Masárová
Čadca Základná škola s materskou školou Podzávoz 2739 Mgr. Viera Ivanková
Čadca Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137 Mgr. Marcela Červená
Čadca Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Horná 137 Mgr. Marcela Červená
Čadca Základná škola M. R. Štefánika 2007 Mgr. Janka Kulichová
Demandice Základná škola s materskou školou Hlavná 131 Mgr. Viera Poliaková
Dolné Orešany Základná škola s materskou školou č. 209 Mgr. Monika Vranová
Dolný Ohaj Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka Juraja Holčeka 583/18 Mgr. Petra Mičíková
Dunajská Streda Základná škola Smetanov háj 286/9 Mgr. Renáta Ravasz Grygerová
Dvorníky Základná škola s materskou školou č. 149 Michaela Zvolenská
Gelnica Gymnázium SNP 1 Mgr. Jaroslava Viťazková
Handlová Stredná odborná škola Lipová 372/8 Ing. Darina Krónerová
Handlová Stredná odborná škola Lipová 372/8 Ing. Silvia Maruniaková
Holíč Základná škola Bernolákova 5 Mgr. Ľubica Kotvanová

Chimnianske Jakubovany

Základná škola č. 270 Mgr. Štefan Maľar
Chrenovec-Brusno Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou č. 395 Mgr. Zuzana Benková
Kalinovo Základná škola s materskou školou SNP 158/20 PaedDr. Jarmila Jackuliaková
Kamenná Poruba Základná škola s materskou školou Ulica školská 474/5 Mgr. Erika Marcinková
Kežmarok Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Ing. Ľubomíra Plišková
Kežmarok Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Ing. Alena Sosková
Kočovce Základná škola s materskou školou č. 380 Mgr. Janka Krajčiová
Kolíňany Základná škola s materskou školou č. 198 Mgr. Božena Prokypčáková
Komárno

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi

és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Budovateľská 32 Ing. Anikó Szuri
Komjatná Základná škola s materskou školou Školská 290 Mgr. Helga Mastišová
Košice Gymnázium Trebišovská 12 RNDr. Viera Klobušníková
Košice Gymnázium Trebišovská 12 Mgr. Zuzana Tudjová
Košice Gymnázium Trebišovská 12 Mgr. Jana Vodarčíková
Košice Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1 Ing. Ľudmila Olšinárová
Košice Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Ing. Kvetoslava Danková
Košice Premonštrátske gymnázium Kovášska 28 Mgr. Miroslava Kudláčová
Košice Spojená škola Opatovská cesta 101 Ing. Jana Lazoriková
Košice Stredná odborná škola Gemerská 1 Ing. Antónia Korcsmárosová
Košice Stredná odborná škola Gemerská 1 RNDr. Jana Petkaničová
Košice Stredná odborná škola Ostrovského 1 Mgr. Judita Faithová
Košice Stredná odborná škola Ostrovského 1 Ing. Veronika Mereiderová
Košice Stredná odborná škola Ostrovského 1 Ing. Gabriela Tománková
Košice Stredná odborná škola technická Kukučínova  23 Ing. Hana Nováková
Košice Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho-Szakkay József Szakkozépiskola Grešákova 1 Ing. Tímea Dulinová
Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Ing. Marta Greňová
Košice Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Ing. Peter Fábik
Košice Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Ing. Miroslava Dzivák Dzureňová
Košice Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Ing. Nadežda Pokorná
Košice Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Ing. Andrea Kovaľová
Košice Súkromná základná škola Slobody 1 Mgr. Matúš Kišš
Košice Základná škola Bukovecká 17 Mgr. Ivana Bujňáková
Košice Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 Mgr. Zuzana Galeštoková
Košice-Šaca Stredná odborná škola Učňovská 5 Ing. Zdenka Skálová
Košice-Šaca Stredná odborná škola Učňovská 5 Ing. Eva Srnková
Krupina Gymnázium Andreja Sládkoviča M. R. Štefánika 8 RNDr. Viera Holíková
Krupina Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej M. R. Štefánika 3 Mgr. Jana Dendišová
Kysucké Nové Mesto Spojená škola Nábrežná 1325 Ing. Zuzana Jantoštiaková
Kysucké Nové Mesto Spojená škola Nábrežná 1325 Ing. Lenka Mravcová
Kysucké Nové Mesto Spojená škola Nábrežná 1325 Ing. Jaroslava Svrčková
Kysucký Lieskovec Základná škola č. 208 Mgr. Katarína Jankovičová
Levice Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Anna Chrienová
Levice Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Ing. Erika Píšiová
Levice Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7 Ing. Anna Fraschová
Levice Stredná priemyselná škola Ul. Františka Hečku 25 Ing. Eva Mizeráková
Levice Gymnázium sv. Vincenta de Paul Saratovská 87 Ing. Eva Mizeráková
Levoča Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Kláštorská 24A Mgr. Soňa Bobková
Levoča Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24 RNDr. Antónia Jakubcová
Levoča Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24 RNDr. Janka Hozová
Liptovský Ján Základná škola s materskou školou Starojánska ulica 11/11 Mgr. Janka Dúbravcová
Liptovský Mikuláš Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 Mgr. Petra Húleková
Liptovský Mikuláš Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Komenského 10 Mgr. Patrik Fuzák
Liptovský Mikuláš Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Hodžova 860/9 Mgr. Monika Hazuchová
Liptovský Mikuláš Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková
Ľubeľa Základná škola s materskou školou č. 161 PhDr. Beáta Strcuľová
Ľubeľa Základná škola s materskou školou č. 161 Mgr. Ingrid Bubniaková
Makov Základná škola s materskou školou č. 264 Mgr. Anna Bugalová
Malacky Gymnázium Ul. 1. mája 8 Mgr. Tatiana Vašková

Martin

Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 17 Mgr. Alena Buľovská
Martin Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 17 Mgr. Miroslava Konrádová
Michalovce Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Mgr. Jana Kunčová
Michalovce Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Mgr. Lucia Janošová Vjestová
Michalovce Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Ing. Erika Kotorová
Michalovce Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Ing. Bc. Jolana Šütőová
Michalovce Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona 4 Mgr. Jana Drotárová
Michalovce Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona 4 Mgr. Jana Faltusová
Modra Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 Mgr. Andrea Paluchová
Modra Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 Mgr. Barbora Uhrovičová
Modra Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Ing. Ľudmila Nemčeková
Modra Základná škola Vajanského 93 Ing. Ľudmila Nemčeková
Moldava nad Bodvou Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13 RNDr. Gabriela Kövesiová
Námestovo Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Ing. Eva Borovjáková
Námestovo Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Ing. Anna Košútová
Námestovo Stredná odborná škola Hattalova 968/33 Ing. Mária Líšková
Námestovo Súkromná Spojená škola EDUCO Slanická osada 2178 Ing. Mária Urbániková
Nitra Obchodná akadémia Bolečkova 2 Ing. Eva Bellová
Nitra Obchodná akadémia Bolečkova 2 Ing. Zuzana Buzinkaiová
Nitra Obchodná akadémia Bolečkova 2 Ing. Zuzana Krajňáková
Nitra Obchodná akadémia Bolečkova 2 Ing. Iveta Svitačová
Nitra Obchodná akadémia Bolečkova 2 Ing. Viera Zlatohlávková
Nitra Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Fraňa Kráľa 20 Ing. Anna Tarková
Nitra Základná škola kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 PaedDr. Ivan Runák
Nitra Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 Ing. Sylvia Maladiová
Nitra Stredná odborná škola techniky a služieb Cintorínska 4 RNDr. Anna Cigáňová
Nitra Základná škola Škultétyho 1 PaedDr. Katarína Chlapečková, PhD.
Nitra Súkromná stredná odborná škola Animus Levická cesta 40 Ing. Edita Červenková, MBA
Nitra Súkromná stredná odborná škola Animus Levická cesta 40 Ing. Tatiana Oravcová, MBA
Nová Baňa Základná škola Jána Zemana Školská 6 PaedDr. Martin Dojčán
Nová Baňa Základná škola Jána Zemana Školská 6 PaedDr. Slavomíra Dojčánová
Nová Baňa Základná škola Jána Zemana Školská 6 Ing. Vlasta Müllerová
Nováky Základná škola Pribinova ul. 123/9 Mgr. Viera Pechová
Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Ing. Luciana Hudcovicová
Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Ing. Daniela Mocková
Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Ing. Ivana Šimovcová
Nové Zámky Katolícka spojená škola Andovská 4 Mgr. Naďa Poláková
Oravská Jasenica Základná škola s materskou školou č. 141 Ing. Marcela Prielomková
Oslany Základná škola Školská 56/9 Mgr. Alžbeta Rusňáková
Partizánska Ľupča Základná škola s materskou školou č. 419 Mgr. Janka Vitálišová
Partizánske Gymnázium Komenského 2/1074 Mgr. Andrea Bartlová
Pezinok Obchodná akadémia Myslenická 1 Ing. Dana Navarová
Piešťany Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Ing. Anna Drahovská
Piešťany Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Ing. Magdaléna Pavlíková
Podbrezová Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová Družby 554/64 Mgr. Martina Završanová
Podolie Základná škola s materskou školou č. 804 RNDr. Daniela Čechvalová Maráková
Poprad Gymnázium Kukučínova 4239/1 Mgr. Beáta Rožárová
Poprad Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812 Ing. Jana Marcinová
Predmier Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2 Mgr. Monika Kalábová
Prešov Hotelová akadémia Baštová 32 Ing. Mária Lipnická
Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3 Ing. Viera Dupejová
Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3 Ing. Zlata Lukáčová
Prešov Stredná odborná škola služieb Košická 20 Ing. Renáta Fedorčíková
Prešov Stredná odborná škola služieb Košická 20 Ing. Peter Pavlík
Prešov Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1 Mgr. Mária Dolinská
Prešov Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 Ing. Danka Kožlejová
Prešov Základná škola Sibírska 42 Mgr. Saskia Oľhová
Prešov Základná škola Sibírska 42 Mgr. Vladimír Vančo
Prešov Základná škola Sibírska 42 Mgr. Danka Trojanovská
Púchov Gymnázium Ul. 1. mája 905 Mgr. Martina Pavlíková
Púchov Základná škola Mládežnícka 1434/16 Mgr. Antónia Aradská
Púchov Základná škola Mládežnícka 1434/16 Mgr. Monika Kožúriková
Púchov Základná škola Mládežnícka 1434/16 Mgr. Andrea Kurtinová
Rabča Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Mgr. Slávka Kovaličková
Rabča Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Mgr. Daša Svrčková
Rajec Gymnázium Javorová 5 Ing. Adriana Sojková
Rakovec nad Ondavou Základná škola s materskou školou č. 2 Mgr. Daša Senajová
Ráztočno Základná škola s materskou školou Komenského 428/43 Mgr. Adriana Fedorová
Revúca Základná škola Hviezdoslavova 1 Mgr. Ondrej Bafia
Revúca Základná škola Ivana Branislava Zocha Jilemnického 94/3 Mgr. Andrea Tokárová
Rožňava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211 Ing. Andrea Havková
Ružomberok Gymnázium sv. Andreja Námestie A. Hlinku 5 Ing. Janka Sekanová
Semerovo Základná škola č. 110 Mgr. Maroš Bajla
Senec Stredná odborná škola automobilová a podnikania Kysucká 14 Ing. Ľubomíra Hrubanová
Senec Stredná odborná škola automobilová a podnikania Kysucká 14 Ing. Jarmila Krasňanská
Senica Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12 Mgr. Zuzana Hercogová
Senica Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12 RNDr. Eva Millová
Senica Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12 RNDr. Iveta Petrovičová
Sereď Obchodná akadémia Mládežnícka 158 Ing. Mária Meszárosová
Sereď Gymnázium Vojtecha Mihálika Kostolná 119 Mgr. Ľubica Štefáková
Sirk Základná škola Sídlisko 165 Mgr. Veronika Gyömbérová
Slovenská Kajňa Základná škola Školská ulica 54/21 Ing. Pavol Žec
Slovinky Základná škola č. 71 Mgr. Adriana Parimuchová
Spišská Nová Ves Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Radničné námestie 071/8 PaedDr. Mária Macková
Spišská Nová Ves Gymnázium Javorová 16 Mgr. Ivana Šťastná
Stará Turá Stredná odborná škola Športová 675 Ing. Blažena Palúchová
Svidník Spojená škola Centrálna 464 Ing. Margita Klimová
Svit Stredná odborná škola Štefánikova 39 PhDr. Iveta Hájovská
Šahy Stredná odborná škola - Szakközépiskola SNP 41 Mgr. Žaneta Galová
Šamorín Gymnázium M. R. Štefánika Slnečná 2 Mgr. Dagmar Malečková
Štúrovo Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu Sv. Štefana 81 Ing. Judita Ficzová
Šurany Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová

Šurany

Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková
Teplička nad Váhom Základná škola s materskou školou č. 490 Ing. Katarína Kyseľová
Tlmače Základná škola Školská 9 Mgr. Helena Barátová
Topoľčany Obchodná akadémia Inovecká 2041 Ing. Jana Štefkovičová
Topoľčany Stredná odborná škola potravinárska Krušovská 2091 Mgr. Ľubomíra Záňová
Trebišov Základná škola M. R. Štefánika 910/51 Ing. Erika Matysová
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra 1. mája 170/2 Ing. Mária Tinková
Trenčín Gymnázium Ľudovíta Štúra 1. mája 170/2 Ing. Iveta Zigová
Trenčín Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Mária Búriová
Trenčín Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 Ing. Zuzana Gloneková
Trnava Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Mgr. Jana Kuracinová
Trnava Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Mgr. Marta Vozárová
Trnava Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Mgr. Martina Vranikovičová
Trnava Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 RNDr. Andrea Bánová
Trnava Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 PaedDr. Katarína Belanová
Trnava Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Ing. Ľubica Pechanová
Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosova 2797/6 Ing. Miroslava Váleková
Trnava Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča Lomonosova 7 Ing. Ľubica Ježovičová
Turčianske Teplice Gymnázium Mikuláša Galandu Horné Rakovce 29 Mgr. Zdenka Mračková
Turie Základná škola Školská 394 Mgr. Marcela Goliatová
Turie Základná škola Školská 394 Mgr. Renáta Vestegová
Turzovka Gymnázium Ľ. Štúra 35 PaedDr. Jana Belková
Tvrdošín Spojená škola Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková
Tvrdošín Spojená škola Medvedzie 133/1 Ing. Irena Kolejáková
Tvrdošín Spojená škola Medvedzie 133/1 Ing. Eva Šurinová
Višňové Základná škola s materskou školou č. 446 Ing. Katarína Bobáňová
Vitanová Základná škola s materskou školou č. 90 Mgr. Monika Ondríková
Zákamenné Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Uliica Špitál 967/4 RNDr. Eva Dendysová
Zákamenné Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Uliica Špitál 967/4 PaedDr. Andrea Durčáková
Zákopčie Základná škola Stred 957 Mgr. Lenka Paseková
Zemianska Olča Základná škola Školská 757/10 Mgr. Mária Kokinová
Zlaté Moravce Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. SNP 5 Ing. Gabriela Ondrejmišková
Zvolen Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Ing. Renáta Trnovcová
Žarnovica Stredná odborná škola Bystrická 4 Ing. Alžbeta Švecová
Žilina Gymnázium Hlinská 29 Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
Žilina Gymnázium Hlinská 29 PaedDr. Katarína Sádecká
Žilina Gymnázium Varšavská cesta 1 Ing. Magdaléna Hajtmanková
Žilina Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 Mgr. Viktor Tanitó
Žilina Spojená škola Rosinská cesta 4 PaedDr. Jana Čibenková
Žilina Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82 Ing. Eva Hulínová
Žilina Základná škola s materskou školou Hôrky 200 PaedDr. Zdenka Sekerková
Žilina Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2 Ing. Monika Fabiniová