Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 2019/2020

Zoznam je zoradený podľa dátumu vyplnenia prihlášky.

Tabuľka bola aktualizovaná: 25. júna 2019 o 14:45

Škola  Ulica Mesto Učiteľ Dĺžka programu
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Horné Rakovce 29 Turčianske Teplice Mgr. Zdenka Mračková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola I. B. Zocha Jilemnického 3 Revúca Mgr. Andrea Repáková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Fraňa Kráľa 20 Nitra Ing. Anna Tarková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola 71 Slovinky   Adriana Parimuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Diagnostické centrum L Skalka 36 Lietavská Lúčka PaedDr. Anna Debnárová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35 Bratislava Mgr. Ivana Červenková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Alejová 1 Košice Mgr. Zuzana Dolhyová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Topoľčany Mgr. Andrea Hanková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Alejová 1 Košice RNDr. Tímea Krajňáková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica Ing. Marta Kráľovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12 Senica Mgr. Zuzana Hercogová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou, Podolie 804 Podolie 804 Podolie RNDr. Daniela Maráková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica Dlhá 1037/12 Senica RNDr. Eva Millová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2 Košice Ing. Nikoleta Puchá Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 Prievidza Ing. Stanislava Cagáňová Dvojročný - 2 šk. roky
Evanjelická spojená škola - gymnázium M. R. Štefánika 19 Martin Mgr. Miroslava Konrádová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Metodova 2 Bratislava RNDr. Soňa Puterková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou 380 Kočovce Mgr. Janka Krajčiová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 Prešov Ing. Danka Kožlejová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola  Zákopčie Stred 957 Zákopčie Mgr. Lenka Paseková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice Ing. Kvetoslava Danková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Opatovská cesta 7 Opatovská cesta 7 Košice PhDr. Monika Hubáčeková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra PaedDr. Ivan Runák Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Mgr. Marta Vozárová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza Mgr. Andrea Petrášová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola dopravná Kvačalova  20 Bratislava Ružinov   Ľubica Černá Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Mgr. Jaroslava Svrčková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Ing. Lenka Mravcová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Mgr. Euridika Bertóková Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Mgr. Angelika Básti Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola potravinárska Krušovská 2091 Topoľčany Mgr. Ľubomíra Záňová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82 Žilina Ing. Eva Hulínová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium, SNP 1, Gelnica SNP 1 Gelnica Mgr. Jaroslava Viťazková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium A.Sládkoviča M.R.Štefánika 8 Krupina RNDr Viera Holíková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Ing. Zuzana Jantoščiaková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Kláštorská 24A Levoča Mgr. Soňa Bobková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Mládežnícka 158 Sereď Ing. Mária Mészárosová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa Školská 44/6 Nová Baňa PaedDr. Slavomíra Dojčánová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa Školská 44/6 Nová Baňa PaedDr. Martin Dojčán Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola Komenského 843 Liptovský Mikuláš Mgr. Petra Húleková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Komenského 6 Komenského 6 Stará Ľubovňa Mgr. Ingrid Blašková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnnázium Javorová 5 Rajec Ing. Adriana Sojková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká Bukovecká 17 Košice Ing. Nadežda Pokorná Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola Učňovská 5 Košice Ing. Zdenka Skálová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Učňovská 5 Košice Ing. Eva Srnková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany Ing. Jana Štefkovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno Ing. Anikó Szuri Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Športová 675 Stará Turá Ing. Blažena Palúchová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 Modra Mgr. Andrea Paluchová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 Modra Mgr. Barbora Uhrovičová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola J. M. Petzvala Moskovská 20 Spišská Belá PaedDr. Dana Olekšáková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves Mgr. Ivana Šťastná Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium Palackého 14 Košice   Anna Šáriová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Ing. Anna Chrienová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce Mgr. Jana Kunčová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Ing. Erika Píšiová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Ivana Šimovcová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Daniela Mocková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Oľga Ilenčíková Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Rosinská cesta 4 Žilina PaedDr. Jana; Čibenková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Anna Košútová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Kukučínova 2 Trnava Ing. Lenka Pastuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Kukučínova 2 Trnava Ing. Alena Trníková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Lachova Lachova 1 Bratislava Mgr. Lenka Fiľakovská Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Školská 490 Teplička nad Váhom Ing. Katarína Kyseľová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Trnava PaedDr. Katarína Belanová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1.mája 2, Trenčín 1.mája 2 Trenčín Ing. Iveta Zigova Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium M. M. Hodžu M. M. Hodžu 860/9 Liptovský Mil´kuláš Mgr. Monika Hazuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Kukučínova 2 Trnava Ing. Zuzana Schatzová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1 Prešov Mgr. Mária Dolinská Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Medvedzie 133/1 Tvrdošín   Eva Šurinová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu Štefánikova 39 Svit PhDr. Iveta Hájovská Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Mgr. Lucia Janošová Vjestová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Ing. Erika Kotorová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Ing. Jolana Šütőová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná hotelová akadémia, n.o. Drieňová 12 Basnká Štiavnica Ing. Diana Kalnovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Košice Ing Marta Greňová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona č. 4 Michalovce Mgr. Daniela Drotárová Dvojročný - 2 šk. roky
Slovenská technická univerzita - Ústav Manažmentu Vazovova 5 Bratislava doc. Ing. Monika Zatrochova Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona č. 4 Michalovce Mgr. Jana Faltusová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou Ľubeľa 161 Ľubeľa Mgr. Ingrid Bubniaková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy SNP 41 Šahy Mgr. Žaneta Galová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Opatovská cesta 101 Košice Ing. Jana Lazoriková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moavce Mojmírova 2 Zlaté Moravce Ing. Denisa Maňkovská Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany Ing. Ivana Tóthová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany Ing. Jana Mistríková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Mgr. Jana Vodarčíková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Košice Ing. Miroslava Dzivák Dzureňová Dvojročný - 2 šk. roky
Súkormné gymnázium Železiarne Podbrezová Súkormné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová Podbrezová PaedDr. Ján Peteraj Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Ing. Mária Kovaříková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice RNDr. Jana Petkaničová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Luciana Hudcovicová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Monika Fabiniová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola M.R.Štefánika 910/51 Trebišov Ing Erika Matysová Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Ľubomíra Plišková Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Alena Sosková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Višňové 446 Višňové Ing. Katarína Bobáňová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Zubrohlava Ing. Eva Borovjáková Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4 Bratislava Mgr. Anita Cseryová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 Oravská Jasenica Ing. Marcela Prielomková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Makov Makov 264 Makov Mgr Júlia Kubincová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 Košice Ing. Hana Nováková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad Ing. Jana Marcinová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda Mgr. Renáta Ravasz Grygerová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej M. R. Štefánika 3 Krupina Mgr. Jana Dendišová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou 161 Ľubeľa PhDr. Beata Strcuľová Jednoročný - 1 šk. rok
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča Sklenárova 1 Bratislava Ing. Ľuba Köböl Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Animus Levická cesta 40 Nitra Ing.,MBA Tatiana Oravcová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Mierová 727 Strážske Ing. Bc. Beáta Šepeľová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Mierová 727 Strážske Ing. Alena Baniková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen Ing. Renáta Trnovcová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou RNDr. Gabriela Kövesiová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou 2 Rakovec nad Ondavou Mgr. Daša Senajová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok Ing. Dana Navarová Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Mládežnícka 22 Šahy RNDr. Alena Korcsoková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola technická Partizánska 1 Michalovce Ing. Jaroslava Kizivatová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb Cintorínska 4 Nitra RNDr. Anna Cigáňová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Školská 44/6 Nová Baňa Ing. Vlasta Müllerová Jednoročný - 1 šk. rok