Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Partner programu

Generálny partner programu JA Viac ako peniaze

Viac o nadácií: www.slsp.sk/nadacia

 

Junior Achievement Slovensko, n.o. (JA Slovensko) je stabilná profesionálna vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá viac ako 25 rokov ponúka na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí. Programy sú realizované metódou zážitkového učenia (learning-by-doing), podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Programy mladých ľudí motivujú, ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnanosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. Viac informácií o organizácii JA Slovensko, n.o. nájdete na webovej stránke www.jaslovensko.sk